Izglītībai un nākotnei

Fonda ideja

Prelāta A.Grosberga piemiņas stipendiju fonds Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 2008.gada 27.augustā. 

Nodibinājums izveidots, lai atbalstītu aktīvu, spējīgu, bet maznodrošinātu jauniešu studijas akreditētās augstskolās Latvijā. 

Nodibinājuma ideja nāk no Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvojošajiem latviešiem, kas daudzu gadu garumā bija atbalstījuši savus jauniešus un tagad vēlēlās piedalīties Latvijas dzīvē. Fonds vēlās uzsvērt arī garīgās vērtības, kuras ar savu dzīvi ir apliecinājis prelāts Ā.Grosbergs. Viņš viņs allaž ir uzsvēris: „Mana sūtība ir kalpot Dievam un latviesu tautai.”

Kā pieteikties stipendijai

Katru gadu novembrī mājas lapā www.katolis.lv tiek izsludināts stipendiju konkurss, kurā var pieteikties studenti, kas atbilst Stipendiju nolikuma kritērijiem.

Uz Stipendiju var pretendēt tie Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kas studē LR akreditētas augstskolas pilna laika klātienes bakalaura studijās sākot ar 2. kursu un maģistrantūras studenti;

Stipendijas pretendentam  jāpieder Romas Katoļu Baznīcas draudzei Latvijā. Pretendentam ir labas vai izcilas sekmes studijās; jābūt aktīvam jaunatnes vai sabiedriskajā darbā; izvēloties starp vienlīdzīgiem pretendentiem, priekšroka tiek dota tiem, kam ir apgrūtinātāki materiālie vai sociālie apstākļi;

Stipendiju nolikums >>

Stipendiju pieteikuma veidapa >>

Mūsu sabiedrotie

Fonda dibinātājus un valdes locekļus, kā arī aktīvākos ziedotājus vieno piederība vienai sabiedriskajai organizācijai Latviešu Katoļu studentu un akadēmiķu apvienība "Dzintars". Tieši tur mēs visi dažādos laika posmos esam satikušies, kļuvuši par labiem draugiem, kopā piedzīvojuši Dieva klātbūtni un draugu atbalstu. LKSAA "Dzintars" vienmēr ir aicinājis būt aktīviem un tiekties pēc labas izglītības, jo tas paver jaunus apvāršņus. 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .