Stipendijas pieteikuma veidlapa

 

Prelāta Ādolfa Grosberga piemiņas stipendiju fonds

STIPENDIJAS ATBALSTA VEIDLAPA

 

 

 

Uzvārds, vārds……………………………………………….

Dzimšanas dati……………………………………………….

Ģimenes stāvoklis……………………………………………

Adrese……………………………………………………….

………………………………………………………………

Pašreizējā nodarbošanās…………………………………….

Vecāku nodarbošanās……………………………………….

Augstskolas nosaukums……………………………………..

Augstskolas adrese…………………………………………..

Fakultāte, kur studē………………………………………….

Studiju gads………………. Iegūtais grāds………………….

Pilna vai nepilna vai neklātienes studiju forma   (pasvītrot)

Studiju maksa gadā………………………………………….

Budžeta vai maksas grupa  (pasvītrot atbilstošo)……………

Vai saņemat kādu finansiālu atbalstu no skolas, organizācijas?.........................................................................

Kurai draudzei piederat un kā līdzdarbojaties Baznīcas dzīvē?

...................................................................................................................................................................................................

Citas sabiedriskās, kulturālās un zinātniskās aktivitātes, kurās piedalāties …………………………………………………………………………………………………………………………

Draudzes prāvesta vārds un adrese…………………………….

 

 

 

 

 

……………..                                                ………………

datums                                                                      paraksts

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .